Bizden Haberler

GİTAR

     Gitar dünyadaki en yaygın çalgılardan biridir. Ataları Arap müziğine uzanan, İspanya'daki Arap egemenliği çağında İberia adasına yerleşen 16. yüzyıldan sonra gerek (solo) görevinde, gerekse şarkı ve dans eşliğinde ideal bir eleman sayılmış, başlıca iki neden gitara olan ilgide önemli rol oynamıştır: türlü akorlar eşliğide ezgisel çizgiyi sürdürebilmesi, kolay taşınabilmesi. Gitar, sol el parmaklarının sapa dizili perdelerde gezinmesi, sol el parmaklarının tellere dokunması yoluyla çalınır. Bir tür gitarda tellere mızrapla dokunulur. 

     Gitarın yapısı üç yüzyıldan bu yana çok az değişmiş, (ukelele) denilen küçük bir benzeri de bazı ülkelerde ulusal çalgı kabul edilmiştir.

 


 

http://www.kokeymusic.com

Tel: 0 (312) 260 64 63