Bizden Haberler

PİYANO

     İlk piyano 1700 yıllarında Floransa'da Bartolomeo Cristofori (1655-1731) tarafından yapılmıştır. Bu (klavsen)den daha zengin ses bileşimleri verebilen bir çalgı için girişilen deneylerin ürünüydü. Cristofori buluşunu (gravecembalo col piano e forte - hafif ve güçlü sesli klavsen) diye adlandırılmıştı. Çalgının bu özelliği, tellere inen çekiçleri harekete getiren tuşlara değişik ağırlıkta vurabilmesi olanağından geliyordu. Böylece istenilen güçte ses üretilebiliyordu. 

    Piyano kendisini 100 yıl içinde kabul ettirdi, 1800'den günümüze dek yapı düzeni ve mekanizması gelişti durdu. Piyanonun klavsene kıyasla üstünlükleri şunlardı: 1. Çalan, ses gücünü isteğince düzenliyordu. 2. Parmak tuşta kaldığınca (ses) hemen yitmediğinden (şarkılı) bir ton sağlayabiliyordu. Bunların düzenine iki pedal yardım ediyordu; soldaki (ses gücü)nü kesiyor, sağdaki tını süresini uzatıyordu.

 

 

http://www.kokeymusic.com

Tel: 0 (312) 260 64 63