Bizden Haberler

KEMAN

Keman en sevilen çalgılar arasındadır. (Tını) güzelliği ve anlatım alanakları onun ideal bir solo çalgı sayılması yolunda baş nedenlerdir. Keman ayrıca orkestra ve oda müziği edebiyatının da en önemli elemenları arasındadır. Bu çalgı, aynı aileden başka üyelerle birlikte modern senfoni orkestrasının, klasik oda müziği toplulukları ve yaylı çalgılar dörtlülerinin ana üyesidir.

tüm modern çalgılar arasında yapısı belki en sade olanıdır keman. Çalgı lilaı bir seselim gövdesi, üzerinde (tuş) denilen parçanın bulunduğu boyun (sap) ve dört gergin telden olşur. Biçimi raslantıya bağlı değildir, bütün orantıları akustik değerlere göre saptanmıştır. Keman yaklaşık 70 parça içerir.

İnsanlık kemanı 1550 yılından bu yana tanıyor. Ancak büyük önemi 17. yüzyıl başlarında ilk opera örnekleriyle anlaşılmaya başlamıştır. Topluluk çalgısı olarak bu önemin resmiyet kazanması Fransa Kralı Onüçüncü Louis'nin buyruğu ile kurulan (24 Violons du Roi - Kralın 24 Kemanı) adlı topluluklardır.

İlk çağlarda tellerin kalınlığı nedeniyle iyi gerilememesi sonucu kemanın daha zayıf ve kapalı bir tınısı vardı. 18. yüzyılda Vivaldi ve Tartini gibi besteciler çalgı üzerindeki ilk teknik düzenlemeleri başlattılar. Bu bestecilerin (konçerto) ve (sonat)ları ince tellere gereksinme gösteren dolu ve parlak tınılar istiyordu, ayrıca bir başka koşul da kıvılcımlı geçitleri olanaklaştıran yüksek tel gerilimiydi. Bu gerilim çalgının iç yapısında ve (tuş)ta bazı değişimler gerektiriyordu.

Yapı düzeninin gelişimi, teknik ve yorum açısından kolaylıklar getirmiş, sol kol ve elin her durumdaki kolaylığı sağlanmıştı. 18. yüzyılda kemanı diz yada göğüs üzerinde çalmak gibi bazı deneyler sonuç vermemiş yay düzeltilerek daha güçlü, uzun ve geniş olması öngörülmüştür. Bu düzenleme Haydn ve Mozart gibi bestecilerin yapıtlarında gerekli uzun ve yumuşak sesleri olanaklaştırmıştır. Aynı yüzyıl (viyol) ailesinin yittiği, kemanın modern biçimini aldığı çağdır.

(Virtüozca) keman yorumunun simgesi 19. yüzyılın ilk yarısında Nicolo Paganini olmuş, bu büyük sanatçı dinleyenleri çalışıyla şaşırtırken günümüze dek pek çok kemancının çözüm için didindiği problem dolu yapıtlar vermiş.

Keman edebiyatı ve dağarı zengin ilk açısından piyanoyu izler. Çağımızda bu dağarı en iyi seslendirenler arasında Jasha Heifetz, Yehudi Menuhin, İsaac Stern, David Oystrah, Pinchas Zukerman, gibi yıldızlar şimdiden çalgının tarihine geçmiş bulunuyorlar. Yurdumuzda uluslararası başarı sağlayan kemancılarımız arasında Ayla Erduran ve Suna Kan'ı sayabiliriz.

 

 

http://www.kokeymusic.com

Tel: 0 (312) 260 64 63