Bizden Haberler

VİYOLA, VİYOLONSEL VE KONTRBAS

Kemanın yanısıra bu çalgı ailesinin üç önemli üyesi daha vardır. Viyola, viyolonsel ve kontrbas. Bu çalgılar dış görünüş ve yorum düzeni yönünden benzerlik gösterirlerse de viyolonsel ve kontrbas döşemeye dayatılıp dikey, keman ve viyola çeneye dayatılıp yatay çalınırlar.

Viyola kemandan yaklaşık 7,5 cm büyüktür, bu başkalık çalgıya daha karanlık fakat yumuşak bir ton sağlar. Çalgının gelişimi kemana paralel olmakla birlikte onun kadar sevgi derleyememiş, (solo) değeri o kadar büyük olmamaıştır. Parlak figürler sağlanamayan viyola ancak (armoni) yönünden önem taşır, zenginleştirir.Bu özellik ona Haydn veMozart'ın yaylı çalgılar dörtlülerinde seçkin bir yer hazırlamıştır. 19. yüzyılda Berlioz'un, (Harold İtalya'da) adlı yapıtında verdiği solo görevi viyolanın önemini tanıtmada yardımcı olmuş, çalgının bu niteliği yüzyılımızda sık sık gözetilmiştir.

Viyolonselin tarihi başkadır, kemana kıyasla çok daha büyük olan gövdesi geniş ses boyutlarına açıktır. Çalgı 16. yüzyıl başlarından sonra tanınmış, önceleri (klavsen)le birlikte (sürekli bas) partileri için kullanılmıştır.

Çalgının 18. yüzyılda J.S Bach'ın solo viyolonsel süitlerinden başlayarak dağarı genişlemeye başlamış, özellikle Haydn, Boccherini, Schumann, Dvorjak ve Elgar'ın (konçerto)ları bu dağara katkıda bulunmuştur. Çalgının gelişen tekniği anlatımı kolaylaştırmış, çağımız viyolonselciler yönünden zenginleşmiştir. Bunlar arasında Pablo Casals, Gaspar Cassado, Pierre Fournier, Paul Tortelier, Misitislav Rostropoviç'i sayabiliriz.

Keman ailesinin en pes çalgısı (kontrbas)tır, yapısı bakımından bazı ayrıntıları eski bir yaylı çalgı olan (viyola da gamba)dan almıştır. Sesinin özelliği nedeniyle (solo) olarak pek yaygın değilse de oda müziği toplulukları ve orkestralarda görevi büyüktür. Çalgı (armoni) yönünden en pes seslerle tını tablosunu bütünler.

 

http://www.kokeymusic.com

Tel: 0 (312) 260 64 63